Navigate Up
Sign In

#Nipproteġuk

​​​​​​​​

TAG​ĦMIR - TAĦRIĠ – SERVIZZ​​

  

Tag​ħmir​ Modern

 
B’investiment ta’ aktar minn €85 miljun minn fondi lokali u Ewropej, f’tagħmir tal-aħħar teknoloġija, l-Armata, l-Pulizija u l-Protezzjoni għandhom faċilitajiet  ġodda, b’sistemi avvanzati. 
   

Taħriġ​ Professjonali

   
 Illum xogħol f’Korp Dixxiplinat sar karriera b’investiment ta’ iżjed minn €7 miljuni minn fondi lokali u Ewropej.​ Twaqqfet l-Akkademja għal Korpi Dixxiplinat f’ta’ Kandja u qed jiżdiedu l-opportunitajiet għal taħriġ speċjalizzat madwar id-dinja. 
​  

Servizz b'dedikazzjoni

  
Servizz b’dedikazzjoni lilek u l-familja tiegħek huwa l-għan prinċipali wara l-ħidma tal-Korpi Dixxiplinati. Grazzi għal investimenti kontinwi, is-servizz ipprovdut  qed jara titjitb.
  
 Għajnuna lill-vittmi ta’ reati 
    
Il-Pulizija waqqfet taqsima għall-appoġġ tal-vittmi sabiex jintlaħqu appena jitwettaq reat, mmeta l-aktar li jkollhom bżonn għajnuna.  Servizz  ta’ medjazzjoni bejn il-vittma u min wettaq ir-reat mid-Dipartiment tal-Probation u Parole. 
​​ 

Pulizija eqreb iċ-ċittadin 

   
Il-kuntatt wiċċ imbwiċċ maċ-ċittadin jibqa' prijorità għal Pulizija.  Pulizija eqreb iċ-ċittadin li tassisti f’kull eventwalità sabiex int u l-familja tiegħek tgħixu b’serħan il-moħħ.
​   

Il-Protezzjoni Ċivili b'5000 sejħa għall-assistenza fis-sena

 
Id-dipartiment qed isir modern, b’investimenti kontinwi fit-tagħmir u t-taħriġ mgħammar bl-ikbar numru ta’ membri u voluntiera għall-assistenza.

Armata moderna għal ħarsien t​iegħek  ​

Malta għandha Armata moderna, b’investiment f’apparat tal-ogħla livell u taħriġ professjonali għas-sorveljanza ta’ pajjiżna mill-ajru, fuq l-ibħra u mill-art. 
​  

Mobile app 112mt  għal każi ta’ emerġenza 

  
B’talba għall-assistenza fil-ħin tista ssalva ħajja. Issa tista tniżżel l-mobile application 112MT sabiex f’emerġenza tkun tista’ anke tibgħat sms.
​   

Għajnuna mill-Protezzjoni Ċivili f’aċċidenti serji

   
Hija ta’ dieqa meta nisimgħu b’aċċidenti serji  b'uħud fatali. Grazzi għal taħriġ u investiment f'tagħmir modern, il-Protezzjoni Ċivili ta’ kuljum qegħda hemm għal kull eventwalita’.
​​   

Ħarsien mill-Pulizija waqt l-użu ta' servizzi teknoloġiċi  ​ 

  
 It-teknoloġija, għodda indispendabbli. Dejjem ivverifika l-ġenwinita’ tas-servizz meta tixtri jew tħallas onlajn. Il-Korp tal-Puliżija mgħammar sabiex iħarsek.​​
​​ 

Il-Pulizija tħarsek pero kun responsabbli għal valuri li żżomm fuqek

   
Il-Pulizija qegħda hawn għalik iżda inti ukoll teħtieġ tkun responsabbli għal valuri li iżżomm fuqek.
Tħalli qatt oġġetti tà valur waħedhom
​​​​​​​​​​​​​​

Contact Information:

 Contact Name 
Ministry for Home Affairs, National Security and Law Enforcement
201, Strait Street
Valletta VLT 1433
 
 Telephone
2568 9000
 
 Email