STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ, IR-RIFORMI U L-UGWALJANZA Inwettqu Flimkien: Investiment kontinwu fil-ħaddiema tal-Korpi Dixxiplinati
Navigate Up
Sign In

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ, IR-RIFORMI U L-UGWALJANZA Inwettqu Flimkien: Investiment kontinwu fil-ħaddiema tal-Korpi Dixxiplinati

Reference Number: PR230400, Press Release Issue Date: Mar 16, 2023
 
€2 miljun fuq sentejn għas-suldati bħala kumpens finanzjarju għax-xogħol li jwettqu fl-extra duties​​

Fl-aħħar snin daħlu fis-seħħ numru ta' ftehimiet kollettivi li qed ikomplu jtejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol flimkien ma' salarji aħjar għall-ħaddiema kollha tal-Korpi Dixxiplinati, li huma pilastru ewlieni fis-setturi tas-sigurtà ta' pajjiżna.

Waħda mill-prinċipji ewlenin li daħlu fis-seħħ permezz ta' dawn il-ftehimiet kienet li kull ħaddiem ikun kumpensat b'mod finanzjarju għas-sigħat maħduma wara l-40 siegħa, apparti żidiet f'benefiċċji oħra. Dawn il-ftehimiet setgħu jkunu possibbli wkoll permezz ta' djalogu soċjali ħaj, anke wara li għall-ewwel darba l-ħaddiema tal-korpi dixxiplinati ngħatalhom id-dritt li jkollhom union li tirrapreżentahom.

Fil-preżenza tal-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri, illum kien iffirmat ftehim ieħor bejn il-Gvern, il-Forzi Armati ta' Malta u l-General Workers Union. Dan ifisser investiment ta' 'l fuq minn €2 miljun fuq sentejn għas-suldati kollha mill-grad ta' Maġġur sa Gunner, u dan bħala kumpens finanzjarju għax-xogħol li jwettqu fl-extra duties.

Dan l-aġġustament joħroġ minn klawsola ta' reviżjoni fil-ħlas tal-extra duty wara l-ewwel ftehim settorjali tax-xorta tiegħu għas-suldati tal-Forzi Armati.​

Il-Ministru Byron Camilleri tenna kif il-Gvern qed jibqa' jonora kull klawsola ta' kull ftehim kollettiv iffirmat fl-aħħar snin. Hu saħaq kif qed ikunu investiti 'l fuq minn 15-il miljun ewro fis-sena għal ħames snin, għall-ħamest elef ħaddiem, li jservu fil-pulizija, fis-sistemi korrettivi, fil-protezzjoni ċivili u fil-forzi armati.

Il-ministru spjega wkoll kif l-ewwel ftehim kien sar għall-Uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija, li mbagħad l-proċess segwa għal kull korp dixxiplinat ieħor. Kompla li għaldaqstant, hekk kif dis-sena jgħaddu l-ħames snin stipulati fil-ftehim għall-Pulizija, iħares 'il quddiem biex ikun konkluż ukoll ftehim ġdid għal salarji u kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar għall-istess pulizija.

Il-Ministru Camilleri tenna s-sodisfazzjoni tiegħu hekk kif b'mod usa', fl-aħħar snin kienu ssiġillati tmien ftehimiet kollettivi fi ħdan il-ministeru, bi tlieta oħra fi stadju avvanzat li jkunu konklużi għall-benefiċċju tal-ħaddiema kollha. “Fid-dawl ta' dan kollu, il-Gvern hu kommess li ma jieqafx jinvesti fil-ħaddiema tal-korpi dixxiplinati biex Malta tibqa' pajjiż sigur, b'servizz aħjar għan-nies," temm jgħid il-Ministru Camilleri.

Min-naħa tiegħu, is-Segretarju tal-General Workers Union tat-Taqsima tal-Korpi Dixxiplinati, Uffiċjali tas-Sigurtà u l-Infurzar tal-Liġi, is-Sur Theo Vella, qal li l-ħaddiema tal-Korpi Dixxiplinati, bħal ma huma s-suldati, jistħoqqilhom kumpens finanzjarju sostenibbli għax-xogħol li jwettqu. “Żieda addizzjonali ma' dak diġà miksub tliet snin ilu, se jkompli jsaħħaħ il-pakkett finanzjarju tas-suldati tagħna. Fil-fatt, fis-snin 2023 u 2024 il-ħlas għall-extra duty se jiżdied b'madwar 17%," tenna s-Sur Vella.

Preżenti wkoll għal dan l-iffirmar kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union u l-Kap tat-Taqsima tar-Relazzjonijiet Industrijali fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, is-Sur Thomas Woods.